História


11. 6. 1946
– Okresný úrad Skalica vydal stavebné povolenie na stavbu Okresného sociálneho domu v Holíči
- autor projektu architekt Michal Harminc

24. 3. 1947
- začatie stavebných prác.

28. 10. 1949
– slávnostné odovzdanie budovy do užívania pod novým názvom Okresný detský domov, ktorého zriaďovateľom bolo Slovenské ústredie starostlivosti o mládež Bratislava.
- kapacita domova bola 60 detí, ktoré boli povojnovými sirotami vo veku 11 – 15 rokov
- prvými obyvateľmi domova boli deti premiestnené do Holíča z Harmónie

1955
– skončenie koedukácie, v domove boli umiestnení len chlapci vo veku 10 – 18 rokov

1961
– zvýšenie kapacity domova na 110 detí
- príchod detí zo zrušeného DD Trnava

1967
– príchod chlapcov zo zrušeného DD v Cerovej - Lieskovom

1972
– na základe nových organizačných smerníc pre detské domovy zníženie kapacity na 60 detí, v domove umiestnení chlapci vo veku 6 – 18 rokov

1976
– domov opäť koedukačno-heterogénny
- zvýšenie kapacity na 75 detí
- prestavba domova z internátno-kasárenského typu s poschodovými posteľami a s veľkospálňami na skupinový typ so spoločnou kuchyňou, jedálňou, práčovňou, krajčírskou dielňo a s 5 samostatnými skupinami
- každá skupina mala:
    - zvlášť chlapčenské a dievčenské spálne
    - oddelené hygienické zariadenia
    - obývačku
    - učebňu
- na predvianočnom kultúrnom podujatí zorganizovanom v KD v Holíči v spolupráci s BSP pracovníkov autoprevádzky ČST Bratislava položenie základu vianočného koncertu Úsmev ako dar aj rovnomenného združenia

1977
- kapacita znížená na 60 detí
- na skupine 12 detí

1979
- oslavy 30. výročia založenia domova
- udelenie čestného titulu Detský domov hrdinu SNP Mirka Nešpora Ministerstvom školstva SSR

1981
- posledný vianočný koncert Úsmev ako dar v Holíči

1997
- prechod zo správy Ministerstva školstva SR pod správu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
- vykurovanie budovy plynom

1999
- oslavy 50. výročia založenia domova

2002
– rekonštrukcia budovy
- začiatok transformácie domova na rodinný typ

2003
– ukončenie transformácie domova na rodinný typ

2004
- zriaďovateľom Detského domova Holíč sa stáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

2008
– vytvorenie špecializovanej samostatnej skupiny pre deti s poruchami správania

2009
– vytvorenie skupiny mladých dospelých
- vytvorenie ďalšej špecializovanej samostatnej skupiny pre deti s poruchami správania
- založenie Občianskeho združenia pri detskom domove Holíč
- oslavy 60. výročia založenia domova – svoje životné osudy s ním za tieto roky spojilo vyše 1 000 detí

2019
– zmena názvu Detského domova Holíč na Centrum pre deti a rodiny Holíč 


Vedúci pracovníci Detského domova Holíč

Správcovia v rokoch 1949 – 1957:

Margita Schillerová
Valéria Huličková
Alena Subolišová
Valéria Špitálska
Štefan Janičák

Riaditelia od roku 1957:

Martin Vašina      1957 - 1974
Mgr. Milan Gálik      1974 - 1987
Pavol Gaša      1987 - 1990
Mgr. Jozef Zálešák      1990 - 1997
Pavol Gaša      1997 - 1997
Mgr. Dr. Mária Cvečková      1997 - 1998
Mgr. Kvetoslava Juráková      1998 - 2008
Mgr. Renáta Kučerová      2008 - 2009
Mgr. Miroslav Klč      2009 - 2012 
Mgr. Denisa Grúberová      2012 - 2019 
Mgr. Marcela Fehérová2019 - 2019
Mgr. Monika Grepiniaková
2019 - 2020 
Mgr. Martin Grepiniak
2020 - súčasnosť