Ďakujeme

   Naše poďakovanie patrí tým, ktorí nám rozličnými spôsobmi pomohli a pomáhajú v našej práci a svojím podielom tak prispievajú ku skvalitneniu výchovy našich detí. Výsledkom ich pomoci sú šťastné úsmevy našich detí na letnom tábore alebo v súvislosti s konaním akcií, ktoré by sme bez pomoci zvonku nedokázali zorganizovať.

Naše poďakovanie patrí predovšetkým týmto sponzorom:

 


Mesto Holíč

Občianske združenie pri Detskom domove Holíč

Občianske združenie Quarteto Skalica

SPP a.s., Bratislava

NAFTA a.s., Gbely, Naftárska 965

Prvá Teplárenská a.s., Holíč, Nám. sv. Martina 9

INPOST, a. s.

Kofola a. s.

COOP Jednota Senica, SD, Holíč, M. Nešpora 4

Poľovnícke združenie Bažant Holíč

Lekáreň Daniela, Holíč, Hviezdoslavova 16

RAMI, Holíč, Staničná 20

Senické a skalické pekárne a.s., Senica, Priemyselná 1338

SKAND Skalica spol. s r.o., Skalica, Nádražná 26

Mesto Skalica

Rekma Holíč

Englerov dvor Holíč

Hydroizolácie Holíč

Poľnohospodárske družstvo Gbely

Roľnícke družstvo Prietržka

Valo s. r. o. Holíč

Záhradníctvo Skalica

Fajo Holíč

Cukráreň Kotvička Senica

Pekáreň Kopčany

Pohostinstvo Mototechna Holíč

Nadácia Pontis

zamestnanci spoločnosti IBM, Bratislava

PROFIS spol. s r.o., Holíč

ZŠ Čáry

CK TIP Travel, Piešťany

ACCOUNT Holíč

Stavoimpex Holíč

P. Blanka Poláčková

FBC Letničie

ZŠ a MŠ Gbely

acmeo cloud-distribution,  Hannover

Montpetrol, spol. s r.o.

Sieko, s.r.o.

Detský kútil Jabĺčko Kúty

rodina Petra Pechu

Senické a skalické pekárne, a. s.

Kaufland Senica

Roľnícke družstvo Petrova Ves

Pekáreň Kúty

Slovenský poľovnícky zväz Kúty

Slovenský poľovnícky zväz Holíč

NAD – RESS Senica, a.s.

Nadácia Volkswagen Slovakia

Mountfield a.s  Hodonín

OIL JPM s.r.o. Holíč

Mgr. Renáta Bolebruchová Štvrtecká Gbely

Zamestnancom SM Tesco Kúty, menovite Helena Butkovská, Michaela Bohdanová, Michaela a František Frialovci, Patrik Kadlíček, Asije Rizvani

zamestnancom MNG prevádzok WEST 1

Zamestnancom Aproxima Skalica, menovite Silvia, Milan a Marta Švorcovci, Beáta Kucharičová, Ferko a Natálka Kubánkovci, Michal Pavlík, Honzík Benda, Patrik Besse, Miroslava Richterová, Patrik Jurech, Jaroslav Kadlíček, Ivana Jirkovská, Tatiana Morávková, Rudolf Tomík

Zborilová Petra

OZ KVARTETO,  Schaeffler Skalica, Protherm Production, Vaillant Group Slovakia s.r.o.

Základná škola Borský Mikuláš

@li Web Designs - www.aliweb.sk